Главная написать админу

Интересное

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.

29-11-2010, 01:06 | Раздел: ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ
Дискусії щодо впливу процесів глобалізації на економічну політику країн світу, особливо у частині зовнішньоекономічної діяльності, активно ведуться с початку 80-х років ХХ століття, коли термін „глобалізація” почали широко використовувати для пояснень причин міждержавних інституціональних змін. Процеси глобалізації характеризуються дедалі зростанням часток національних сировинних та фінансових ресурсів, готових виробів та послуг, знань, технічного та організаційного досвіду, які циркулюють у міжнародних масштабах на глобальних ринках. Глобалізація приводить не просто к поглибленню економічних відносин між різними країнами, а й к різкому підвищенню значення міжнародних економічних відносин у порівнянні з національними.
Глобалізація викликає активізацію всіх напрямів зовнішньоекономічної діяльності в державі. Лібералізація в Україні створила умови для виходу на зовнішні ринки великої кількості господарюючих суб’єктів, які здійснюють різні зовнішньоекономічні операції.

ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ

29-11-2010, 01:05 | Раздел: ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ
Сучасна модель регулювання зовнішньої торгівлі за допомогою валютно-кредитних інструментів об'єднує сукупність елементів валютного ринку, відносин експортерів та імпортерів з банками, системи національного та міждержавного валютного регулювання. У будь-якій державі співвідношення елементів, які використовуються, та роль кожного з них відрізняються залежно від стану зовнішньоекономічних зв'язків, рівня конвертованості національної валюти, принципів зовнішніх розрахунків та кредитування, особливостей національного механізму державного регулювання у цілому, а також ступеня залучення у міжнародну валютно-фінансову сферу. У зв'язку з цим умови здійснення експортно-імпортних операцій багато в чому залежать від сукупності елементів регулювання валютного ринку, які використовуються, рівнів валютного курсу, позикового процента та умов надання кредиту, способів валютної інтервенції тощо.

Платіжний баланс: структура та напрями оптимізації

29-11-2010, 01:02 | Раздел: ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ
Платіжний баланс — це система рахунків, яка відобра¬жає сукупність зовнішньоекономічних операцій, що здійсню¬ються громадянами фірмами та державними установами ок¬ремої країни за певнім період часу (як правило, за один рік).
Платіжний баланс має дві частини - - дебет та кредит (табл. 11.1). До дебету належать операції, внаслідок яких у країни з'являються платіжні зобов'язання щодо інших держав. До кредиту належать операції, в результаті яких з'являються платіжні зобов'язання інших держав щодо певної країни.

Основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів.

29-11-2010, 01:01 | Раздел: ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ
Міграційні процеси відбуваються по всьому світу і мають багатовекторну спрямованість, але на світовому ринку трудових ресурсів склалися чітко визначені центри, куди в основному стікаються трудові ресурси. США, Канада – постійно працює 5% імігрантів (5-12млн.чол.) від загальної кількості всього працюючого населення.
Західна Європа – кількість працюючих імігрантів 4-7млн.чол. Найбільше їх у Люксембурзі, Швейцарії, ФРН, Франції.
Близький Схід – в середньому тут працює 3-5млн. імігрантів. Найбільше іноземців працює в Об”єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Кувейті, Саудівській Аравії.
Латинська Америка – число імігрантів 3-8млн. Найприваблішими країнами є Аргентина та Венесуела.

Міжнародна трудова міграція: суть та причини виникнення.

29-11-2010, 01:00 | Раздел: ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ
Явище міжнародної міграції населення досить давне і залишило помітний слід у розвитку людства. Більша частина населення деяких країн, наприклад: США, Канада, Австралія складається з нащадків колишніх емігрантів.
Міграція трудових ресурсів – це переміщення людей у територіальному просторі з метою пошуку місця роботи.
Міжнародна трудова міграція – це форма МЕВ, яка полягає у переливі трудових ресурсів з одних країн інші і виражає процес переразподілу трудових ресурсів між ланками світового господарства.
Акриловые и стеклянные подарки: производство сувениров.

МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ

29-11-2010, 00:59 | Раздел: ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ
Перш ніж переходити до процесів сучасної міграції в Україні, я хочу зазирнути в історію. Зважаючи на своє геополітичне становище територія України з давніх часів перебувала під впливом значних міграційних потоків.
Знаходячись в складі Російської Імперії, до початку двадцятого століття міграційні потоки обмежувались кордонами держави, в цей час масові потоки українців поступово переміщувались на Схід Імперії. Це було обумовлено заселенням нових земель. Саме на прикінці дев'ятнадцятого століття переселенці з України становили 36% всіх внутрішніх мігрантів, а вже на передодні Першої Світової Війни ця цифра складала приблизно 60%. За період з 1896 до 1914 років з дев'яти українських губерній переселилися за Урал 1,6 мільйона осіб. В ті часи законодавство не дозволяло вільного переходу своїх підданих у підданство інших держав, але з настанням нового століття поступово, шляхом тлумачення застарілого законодаства була дозволена діяльність еміграційних агенств.1 Саме у цей період почалася активна еміграція населення із західноукраїнських земель за океан. Це були перші мігранти з України.

СВІТОВИЙ РИНОК ПРАЦІ .

29-11-2010, 00:58 | Раздел: ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ
Світовий (міжнародний) ринок праці — це система відносин, що виникають між державами з приводу узгодження попиту та пропозиції світових трудових ресурсів, умов формування робочої сили, оплати праці та соціального захисту. Ці відносини склалися у зв'язку з нерівномірністю розміщення робочої сили по країнах світу та відмінностями в її відтворенні на національному рівні. В умовах глобалізації виробництва, зростання взаємозалеж¬ності в сучасному світі національні ринки праці дедалі більше втрачають свою замкненість та відокремленість. Між ними виникають транснаціональні потоки робочої сили, котрі наби¬рають постійного, систематичного характеру. Таким чином, поряд з міжнародним ринком товарів, послуг і капіталів значних масштабів набуває тепер і міжнародний ринок робочої сили, який являє собою не просто суму національних ринків, а систему, що базується на їхніх взаємозв'язках та взаємодоповненнях.

Види ліцензій

29-11-2010, 00:57 | Раздел: ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ
Класифікація основних видів ліцензій:
Види ліцензій
- За характером
- За напрямком Дії
- За охопленням та строком дії
- Імпортні; експортні
- антидемпінгові; компенсаційні
- генеральні; разові
- індивідуальні; відкриті
- індивідуальні; глобальні
За порядком видачі
- дозволяючі;
- заявні;
- автоматичні
Скачать здесь все кино новинки 2013 в хорошем качестве бесплатно.

ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА МІЖНАРОДНЕ ВИРОБНИЦТВО

29-11-2010, 00:52 | Раздел: ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ
Найбільш розповсюдженими причинами інвестування є:
? торговельне обмеження на імпорт товару;
? податкові вигоди;
? доступ до ринків сировини, економія на транспортних витратах.
Розділяють інвестиції:
1) прямі;
2) портфельні;
3) інші.

ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

29-11-2010, 00:51 | Раздел: ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ
Зовнішня торгівля на сучасному етапі є надзвичайно динамічною. Це зумовлено значною мірою розвитком спеціалізації та кооперування виробництва в міжнародному масштабі, скасуванням багатьох обмежень у міжнародній торгівлі, високими темпами розвитку "нових індустріальних країн".
Панівні позиції у світовій торгівлі займають розвинуті країни. На їх частку припадає 2/3 обсягу експорту і така ж частка імпорту. Відповідно на країни, що розвиваються, і країни з перехідною економікою припадає близько 1/3 світових експорту та імпорту.
Найбільшими експортерами світу є Німеччина, США, Японія, Франція, Великобританія, Італія, Канада, Нідерланди, Бельгія.

ryo.pp.ua - Розважальний портал
© 2009 - 2012 Находка для студента.