Главная написать админу

Интересное

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ СУЩНОСТИ ТОТАЛИТАРНОГО ГОСУДАРСТВА

20-04-2012, 02:07 | Раздел: ФІЛОСОФІЯ
Исследована сущность тоталитарного государства сквозь призму философского познания.

Тоталитарное государство как и государство вообще

19-04-2012, 02:04 | Раздел: ФІЛОСОФІЯ
Тоталитарное государство как и государство вообще, как и все вообще имеет конечную природу. И государство существовало не всегда. Однако в разросшемся обществе, основу которого составляла экономическая дифференциация, вполне естественно оказалось и расхождение интересов у разных групп людей. Но общество должно функционировать как единое целое; следовательно, необходим был орган, реализующий управление обществом, выработку способов и форм взаимоотношения между различными народностями, решение вопросов войны и мира, т.е. функции власти.

Анализ последних исследований и публикаций

17-04-2012, 02:02 | Раздел: ФІЛОСОФІЯ
Платон и Аристотель рассматривали государство как индивидуальную целостность и нравственную общность людей. Другие мыслители считали, что государство есть нечто божественное, что оно, как некая мистическая сила, тяжелым грузом сдавливает волю поданных. Третьи видели в государстве источник всех людских зол, четвертые напротив, источник всех благ.

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ СУЩНОСТИ ТОТАЛИТАРНОГО ГОСУДАРСТВА

15-04-2012, 01:59 | Раздел: ФІЛОСОФІЯ
Досліджено сутність тоталітарної держави крізь призму філософського пізнання. Встановлено, що тоталітарні та демократичні сили несумісні, та створення сучасної демократії є можливістю, яка найближчим часом не зможе перейти до дійсності.
Ключові слова: тоталітаризм, демократія, тоталітарна держава, демократична держава, філософський аспект.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ

14-04-2012, 01:56 | Раздел: ФІЛОСОФІЯ
Проанализировано феномен образования в контексте обратных связей и синергетических методов обучения
Объявления светильники под старину. Элитные светильники и светильники под старину Москва.

Місія управлінської освіти в контексті реалізації зворотних зв’язків

13-04-2012, 01:54 | Раздел: ФІЛОСОФІЯ
Місія управлінської освіти в контексті реалізації зворотних зв’язків у підготовці управлінських кадрів у системі міжнародного менеджменту полягають в наступному: надавати високоякісну освіту, яка будується на принципах гуманізації та толерантності, демократизації, практичності і прагматичності, неперервності і варіативності, адаптивності та оптимальності;

Формування культурних традицій і розвиток зворотних зв’язків

12-04-2012, 01:48 | Раздел: ФІЛОСОФІЯ
Формування культурних традицій і розвиток зворотних зв’язків у цій сфері розвиваються у контексті того, що: ВНЗ повинен виконувати благородну місію регіонального центру культури і виховання високодуховного покоління молодих спеціалістів, задовольняти духовні потреби людини; забезпечувати формування студентської молоді як патріотів своєї країни, виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей України, готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними та релігійними групами. ВНЗ повинен забезпечити гуманізацію та демократизацію всього процесу навчання та виховання. Необхідно домагатися, щоб кожний студент брав активну участь у житті ВНЗ; сприяти вихованню особистості з активною життєвою позицією, здатної до самореалізації та засвоєння загальнолюдського досвіду. Потрібно виховувати у студентів любов до своєї батьківщини, бажання робити все необхідне для її процвітання. Доцільно розробити спеціальну програму постійних зв’язків із випускниками кафедри, залучати їх до спілкування, обміну досвідом. Необхідно виховувати повагу до культурних традицій ВНЗ, до його символіки, транслювати свою високу духовність, свої знання. Alma Mater повинна бути символом культурних традицій.

Міжнародне співробітництво повинно базуватися на дії зворотних зв’язків

12-04-2012, 01:45 | Раздел: ФІЛОСОФІЯ
Міжнародне співробітництво повинно також базуватися на дії зворотних зв’язків. Важливим напрямком діяльності ВНЗ має бути міжнародне співробітництво, яке повинно забезпечити міжнародну інтеграцію національної освіти й науки.
abstract paintings Are More For Only Your.

Вчені ВНЗ повинні усебічно сприяти стійкому розвитку організації

11-04-2012, 01:46 | Раздел: ФІЛОСОФІЯ
Вчені ВНЗ повинні усебічно сприяти стійкому розвитку організації, її становленню як політичного, економічного та культурного феномена на основі спільних зусиль і консолідації членів колективу.

Головним ресурсом і капіталом ВНЗ є його людський потенціал

10-04-2012, 01:32 | Раздел: ФІЛОСОФІЯ
Дбаючи про його постійне збагачення на основі зворотних зв’язків необхідно: забезпечити своєчасну й якісну підготовку молодої науково-педагогічної зміни через ефективну роботу аспірантури і докторантури. Забезпечити значне збільшення кількості докторів наук, створити ефективну систему допомоги в їх підготовки, підвищення статусу професора як головної фігури у ВНЗ; підвищити вимоги щодо постійної навчальної і наукової роботи всіх викладачів, виходячи з того, що викладач у сучасних умовах перестав бути єдиним джерелом інформації;

ryo.pp.ua - Розважальний портал
© 2009 - 2012 Находка для студента.