Главная написать админу

Интересное

Структура полімірних, біологічних і вуглецевих наноматеріалів

5-04-2010, 21:36 | Раздел: нанотехнологии
Для полімірів характерне різноманіття структур з складною ієрархією організації і підлеглості. Методами РСА і ПЕМ давно були помічені особливості багатьох наноструктурних полімірних матеріалів.

Особливості наноструктури

5-04-2010, 21:34 | Раздел: нанотехнологии
Можна виділити декілька основних різновидів: кон-солідовані наноматеріали, нанонапівпровідники, нанополімери, нанобіоматеріали, фуллерени і тубулярні наноструктури, каталізатори, нанопористі матеріали і супрамолекулярні структури [6]..
Це розділення вельми умовно, оскільки існують, наприклад, гібридні металополімерні або біополімерні нанокомпозити. Причому в клас наноматеріалів входять як нові (нанотрубчастим матеріалам всього лише близько 20р.), так і досить старі об'єкти (каталізатори і нанопористі матеріали).
На очах фантастика стає реальністю – люди навчилися переміщати окремі атоми і складати з них, як з кубиків, пристрої і механізми незвичайно малих розмірів і тому невидимі звичайним оком. З'явилася ціла галузь науки –нанотехнологія, – що ввібрала в себе найновіші досягнення фізики, хімії і біології. Учені - нанотехнологи працюють з нікчемно малими об'єктами, розміром в нанометри. Нанотехнологія – не просто кількісний, а якісний стрибок від роботи з речовиною до маніпуляції окремими атомами.

Моделювання в наноелектроніці

5-04-2010, 21:31 | Раздел: нанотехнологии
Наноелектроніка потребує інструментів моделювання. Мініатюризація, що продовжується, привела до переходу напівпровідникової промисловості до виробництва на нанорівні. Лідируюче місце в цій області належить виробництву мікросхем, де розробляється 32 нм процес виготовлення процесорів. У творців мікросхем попереду ще багато серйозних проблем, які пов'язані в основному з тим, що їм доведеться все глибше «занурюватися» в наносвіт, де по деяких параметрах в найближчому майбутньому вони досягнуть фізичних меж для традиційних логічних MOSFET (польовий МОН-транзистор).

Органічні структури

5-04-2010, 21:30 | Раздел: нанотехнологии
Прикладом органічної структури може бути, наприклад, транзистор на основі плівки з суміші стеаринової кислоти і карбонатових кластерів, які є острівцями. Прилад був виготовлений таким чином. На атомарно гладку поверхню графіту із заздалегідь сформованим електродом управління осідала змішана плівка стеаринової кислоти з включеними в неї карбонатовими кластерами.

Напівпровідникові структури

5-04-2010, 21:28 | Раздел: нанотехнологии
Розглянемо ряд різновидів напівпровідникових структур по методу їх виготовлення.
Кремнієвий одноелектронний транзистор (представник класу ланцюжків тунельних переходів) - це прилад, дослідженню якого надається в даний час велика увага. Тому зупинимося на описі різновидів цієї структури. На рис.26 представлений кремнієвий одноелектроний транзистор, сформований в інверсійному шарі МОН польового транзистора з подвійним затвором.

Металеві структури

5-04-2010, 21:27 | Раздел: нанотехнологии
Розглянемо ряд одноелектронних структур, які відносяться до виду металевих. Самим вивченим приладом, що належить до типу одноелектронних структур, в даний час є одноелектронний транзистор. Металеві одноэлек-тронні транзистори можуть відрізнятися методом виготовлення і деякими іншими ознаками, які будуть описані далі.

Принципи класифікації

5-04-2010, 21:26 | Раздел: нанотехнологии
У основі класифікації лежать наступні принципи.
I. На основі виділення характерних активних областей приладів розрізняються наступні класи одноелектроних структур.

Класифікація нанорозмірних приладових структур одноелектроніки

5-04-2010, 21:26 | Раздел: нанотехнологии
Існує класифікація одноелектронних приладових структур. На її основі можуть бути також запропоновані нові прилади одноелектроніки

Лазери на квантових ямах

5-04-2010, 21:25 | Раздел: нанотехнологии
Найуспішніше квантові структури використовуються для створення лазерів [3]. Вже сьогодні ефективні лазерні пристрої на квантових ямах дійшли до ринку і застосовуються у волоконний - оптичних лініях зв'язку. Подивимося, як влаштовані і працюють ці прилади. По-перше, нагадаємо, що для роботи будь-якого лазера необхідно створити інверсну населеність енергетичних рівнів. Іншими словами на вищому рівні повинне знаходитися більше електронів, ніж на низькому, тоді як в стані теплової рівноваги ситуація зворотна. По-друге, кожному лазеру необхідний оптичний резонатор або система дзеркал, яка замикає електромагнітне випромінювання в робочому об'ємі.

ryo.pp.ua - Розважальний портал
© 2009 - 2012 Находка для студента.