Главная написать админу

Интересное

HWiNFO32 версия 3.84 билт 1340 final + Portable

12-08-2011, 17:05 | Раздел: Основи менеджменту
HWiNFO32 версия 3.84 билт 1340 final + Portable

HWiNFO32 - утилита, которая определит, а потом и покажет, из какого "железа" собран компьютер... Выдаются довольно подробные данные о процессоре, материнской плате, памяти, жестких дисках, CD-ROM, видео/аудио/сетевой картах, мониторе, портах и т.д. Кроме этого, HWiNFO32 умеет снимать информацию с установленных на материнской плате сенсорных датчиков (температура, напряжение и т.п.), а также проводить эталонные тесты CPU, FPU, MMX и дисков.

Кредитна система

22-03-2010, 18:42 | Раздел: Основи менеджменту
Європейська система перезаліку кредитів, що забезпечує прозорість, порівнянність обсягу вивченого матеріалу і, відповідно, можливість академічного визнання кваліфікацій і компетенцій, виникла спочатку в рамках європейської програми Еразмус у 1988 році, у даний час включає більш 1100 університетів і мережу «ліній допомоги» (ECTS Helplines). Порівнянність навчальних планів дозволяє студентам вибирати програми, що відповідають одержаній ними кваліфікації, що, за умови їхнього успішного завершення, зараховуються як пройдений матеріал у своєму університеті.

Подальші шляхи розвитку європейської системи ECTS

22-03-2010, 18:41 | Раздел: Основи менеджменту
У лютому 1999 року Європейська комісія утворила робочу групу для вивчення можливості переходу від системи "трансферту - передачі" кредитів ECTS до системи "нагромадження" кредитів - European Credit Accumulation.
Це знаходить спільну мову з тим, що в останнє десятиліття практично всі країни, що входять у Раду Європи, ввели свої власні системи, засновані на освітніх кредитах. Багато хто з цих країн провели реформи своїх систем вищої освіти. І як відзначалося вище, більш тисячі європейських вищих навчальних закладів ввели систему кредитів ECTS.

Системи нагромадження і перекладу кредитів, використовувані в європейських університетах

22-03-2010, 18:40 | Раздел: Основи менеджменту
Рішення задач, зв'язаних з формуванням загальноєвропейського простору вищої освіти і закріпленням за європейською вищою школою ведучих позицій у світі, багато в чому зв'язують з так називаним Болонським процесом, що у змістовному плані являє собою основні напрямки діяльності, а фактично зобов'язання на найближче десятиліття.

Забезпечення та гарантія якості вищої освіти

22-03-2010, 18:40 | Раздел: Основи менеджменту
Забезпечення якісного рівня вищої освіти є одним із головних завдань, невід'ємних від соціальної сфери. Якість освіти значною мірою регулюється Стандартами вищої освіти. При розробці стандартів ураховуються процеси створення єдиного освітнього простору в Європі. Рекомендації щодо нормативних вимог визначаються згідно з Лісабонською конвенцією і Болонською декларацією.
Отделка балконов: фото, проекты: отделка балкона москва.

Шкала оцінювання ЕСТS для оцінки якості досягнень студента

22-03-2010, 18:39 | Раздел: Основи менеджменту
За будь-яких принципів організації навчального процесу саме системі оцінювання знань належить важлива роль у забезпеченні високої якості освіти та формуванні конкурентоспроможних фахівців. Головне завдання – як досягти найбільш об'єктивного оцінювання, як зробити, щоб оцінювання виконувало властиві йому функції і насамперед дві головні – контролюючу й мотивуючу. На практиці немає ідеальних систем оцінювання, а кожна з тих, що використовується, має свої сильні і слабкі сторони. Отож треба шукати не ідеальні системи, а проектувати ті, які мають більше переваг.

Європейська система трансферу кредитів - ECTS

22-03-2010, 18:38 | Раздел: Основи менеджменту
Визнання освіти і дипломів є передумовою для створення відкритого Європейського простору освіти і підготовки, де студенти і викладачі можуть прийматися без перешкод. Тому Європейська система трансферу кредитів (ЕСТS) була розроблена в експериментальному проекті, організованому в рамках програми "Еразмус" як засіб поліпшення визнання освіти для навчання за кордоном.
Основні елементи ЕСТS на практиці перевіряли і вдосконалювали в експериментальному проекті 145 європейських університетів з усіх держав-членів та країн Європейської економічної зони.

Сутність терміна "модуль"

22-03-2010, 18:38 | Раздел: Основи менеджменту
Сутність терміна "модуль" у теорії навчання визначається як:
• відносно самостійна частина навчальної інформації, достатня для формування тих чи інших професійних знань, умінь і навичок; ці окремі частини чи розділи навчальної програми повинні піддаватися обов’язковій оцінці;
• це деяка цілісна функціональна система, що забезпечує виконання якоїсь конкретної функції від початку до кінця, обмежена визначеними рамками;
• цільовий функціональний "вузол", у якому навчальний зміст і технологія оволодіння, об’єднані в систему високого рівня цілісності;
прага туры чехия

Особливості впровадження і використання модульно-рейтингової системи контролю знань студентів

22-03-2010, 18:37 | Раздел: Основи менеджменту
В умовах збільшення інформатизації всіх сфер людської життєдіяльності важливо забезпечити якісно новий рівень підготовки майбутніх фахівців. З одного боку, важливу роль при цьому грає раціональна організація лекцій, лабораторних і практичних занять, а також самостійної роботи студентів, з іншої, встановлення соціальної і безперервної системи контролю за рівнем засвоєння програмного матеріалу для того, щоб постійно викликати у студентів мотивацію до самовдосконалення за допомогою самостійної роботи. У світі кількість інформації, що стосується різних аспектів людського життя, за короткий проміжок часу подвоюється.

Механізм упровадження кредитно-модульної системи

22-03-2010, 18:36 | Раздел: Основи менеджменту
Одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації системи вищої освіти України є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог. Входження України до єдиного Європейського та Світового освітнього простору не можливе без запровадження такого багатоцільового механізму як Європейська кредитно-трансферна та акумулююча система (ЕСТS). Ця система запроваджується на інституціональному, регіональному, національному та Європейському рівнях i є однією з ключових вимог Болонської декларації 1999 року. Окремі вищі навчальні заклади України мають досить вагомі напрацювання з впровадження елементів ЕСТS, зокрема з модульно-рейтингової системи оцінювання знань студентів.

ryo.pp.ua - Розважальний портал
© 2009 - 2012 Находка для студента.