Главная написать админу

Интересное

Почему у людей возникает эффект дежавю?

13-06-2013, 16:10 | Раздел: Психологія управління
Почему у людей возникает эффект дежавю?
Дежавю — эмоциональное состояние, при котором людям кажется, что в подобной ситуации они уже были, при этом чувство не связанно с определенным моментом, а относится к прошедшему, в общем.

Социология социальных систем

8-08-2012, 20:55 | Раздел: Психологія управління
Социология социальных систем, представленная Парсонсом и Шилзом (1951), исходит из того, что действия социальных акторов определяются факторами внешнего порядка. При этом остулируется ограниченный набор возможностей действия, а акторы наделяются частными и объективными интересами, ограниченными структурами...

Делайте, не делайте

26-02-2012, 15:53 | Раздел: Психологія управління
Делайте!

Утешайте своего ребенка.

Убирая или готовя еду, что-то напевает.

Когда ребенок с вами разговаривает, слушайте сочувственно и внимательно.

ІНТЕГРАЛЬНА СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ОРГАНІЗАЦІЇ

1-03-2010, 03:35 | Раздел: Психологія управління
ІНТЕГРАЛЬНА СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Зауважимо, що ПС організації через її керівника має підпорядковуватися безпосередньо тільки ПЕРШОМУ КЕРІВНИКОВІ організації (генеральному директорові, керуючому, президентові фірми, голові тощо). її завдання полягає в певних способах допомоги першому керівникові.
Це можуть бути: попередження як міжособистісних, так і групових конфліктів, рекомендації з просування обдарованих працівників, інформація про хибні уявлення в колективі і дестабілізуючі чутки, рекомендації щодо оптимальності розмірів і структури організації, поради відносно ринків збуту і перспективної продукції тощо. Коротше кажучи, - все те, що вирішується на найвищому рівні, є найсуттєвішим і пов'язане із перспективою виробництва і персоналу.

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ОРГАНІЗАЦІЇ

1-03-2010, 03:33 | Раздел: Психологія управління
ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ОРГАНІЗАЦІЇ
Існування психологічної служби в будь-якій великій організації є проблемою необхідності, а не розкоші хоча б з такої причини: напевне, ніхто не заперечить, що для того, щоб Вам піддавався матеріал металу, потрібно знати його властивості, а для того, щоб виростити тварин на фермі, треба знати природний цикл їх розвитку, фізіологічні потреби, умови існування, інстинкти, поведінку тощо.
Продажа Hyundai: хендай екатеринбург.

ІМІДЖ ОРГАНІЗАЦІЇ

1-03-2010, 03:31 | Раздел: Психологія управління
ІМІДЖ ОРГАНІЗАЦІЇ
У структурі іміджу організації можна виділити такі взаємопов'язані за формою і змістом компоненти: зовнішній вигляд організації і стиль роботи її керівництва; облаштування робочих місць і режим роботи організації; товарний вигляд продукції і реклама як носії іміджу організації; зовнішній вигляд, стиль поведінки і діяльності персоналу.
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ОРГАНІЗАЦІЇ, СТИЛЬ РОБОТИ її КЕРІВНИЦТВА

ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГІЯ ДЛЯ ПРАКТИКИ ІМІДЖОЛОГІЇ

1-03-2010, 03:30 | Раздел: Психологія управління
ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГІЯ ДЛЯ ПРАКТИКИ ІМІДЖОЛОГІЇ
Ми свідомо досі не називали англійське слово "імідж", хоча воно і наявне в тексті основного варіанта перекладу терміна "образ". В англо-російському словнику слово "імідж" перкладається як "образ", "відображення", "подоба", "ікона", "лице", - якщо мається на увазі політична партія чи якась організація; є й інші варіанти. Коли в нашому суспільстві не йшла мова про ринкові відносини, то не вживали і це слово. В енциклопедіях, енциклопедичних словниках, словниках іншомовних слів, опублікованих в останні більш як 70 років, цей термін не згадується. Цікавим є те, що одне і те саме слово "образ" у звучанні різними мовами дало назву різним, хоча і дещо спорідненим, наукам.

ПСИХОЛГІЧНА УСТАНОВКА ЩОДО УСПІХУ ДІЯЛЬНОСТІ

1-03-2010, 03:29 | Раздел: Психологія управління
ПСИХОЛГІЧНА УСТАНОВКА ЩОДО УСПІХУ ДІЯЛЬНОСТІ
Надзвичайно важливим є вигляд організації, її образ для успішної діяльності. А ЯК СПРИЙМАЄТЬСЯ КОНКРЕТНА ЛЮДИНА, ЯК ЇЇ УСПІХ ЧИ НЕУСПІХ ПРОЕКТУЄТЬСЯ В СВІДОМОСТІ ІНШИХ ЛЮДЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ?

АКТИВНЕ СОЦІАЛЬНЕ НАВЧАННЯ

1-03-2010, 03:28 | Раздел: Психологія управління
АКТИВНЕ СОЦІАЛЬНЕ НАВЧАННЯ
Активне соціальне навчання92 - це комплексний соціально-дидактичний напрям, орієнтований на широке охоплення різноманітних сфер соціальної практики: використовує різні форми і методи активної психологічної і соціально-психологічної дії для розвитку в людей знань, умінь і навичок ефективнішого соціального і професійного функціонування, підвищення психологічної культури, оптимізації їхньої соціально-психологічної компетенції як суб'єктів спілкування. Незалежно від форм активне соціальне навчання використовують у процесі спілкування, в умовах певним чином організованої інтенсивної взаємодії учасників малої групи, "форсовано" (30 - 80 годин занять).

ЕВРИСТИЧНО-ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ: ГЕНЕРАЦІЯ І ПОШУК НОВИХ ІДЕЙ, НЕШАБЛОННЕ МИСЛЕННЯ

1-03-2010, 03:27 | Раздел: Психологія управління
ЕВРИСТИЧНО-ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ:
ГЕНЕРАЦІЯ І ПОШУК НОВИХ ІДЕЙ, НЕШАБЛОННЕ МИСЛЕННЯ
Використання випадковостей, нешаблонне мислення
Дослідник творчого мислення Е. Боно зазначає, що найвагоміший внесок у справу прогресу був зроблений на основі випадкових подій, не викликаних навмисне.
Використання випадковостей Боно пов'язує із нешаблонним мисленням, а саме - визволенням з-під домінанти логіки.

ryo.pp.ua - Розважальний портал
© 2009 - 2012 Находка для студента.